Có quá nhiều ngôi sao nhí thể hiện không những thành công, thuyết phục giám khảo mà còn làm giám khảo cuống quýt quay lại để giành giật bằng được