Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng, The Coffee Bean & Tea Leaf, một hệ thống các cửa hàng cà phê và trà do gia đình sở hữu có trụ sở ở miền Nam California, khai trương chi nhánh thứ 8 của họ ở Crescent Mall, Phú Mỹ Hưng.