Hai mẫu xe Future X và Future X FI phiên bản 2011 vừa được Honda giới thiệu ra thị trường có sự thay đổi chính nằm ở tem xe, nhưng có giá bán tăng từ 1 đến 2 triệu đồng/chiếc.