TTO - Quỳnh chăm chú nhìn lên bảng để nạp vào bộ nhớ từng cử chỉ, dáng điệu của thầy. Những lời thầy giảng trượt qua tai. Tâm hồn Quỳnh đang lơ lửng với những tưởng tượng phong phú mà chỉ riêng Quỳnh biết.