Thật đau đớn khi biết rằng câu chuyện bạo lực phụ nữ đang gây phẫn nộ trong dư luận 2 ngày qua lại xảy ra trong gia đình của một người thầy giáo ở giữa thủ đô.