UBND thành phố đã chỉ đạo thay đơn vị điều hành đối với dự án Khu tái định cư Hòa Nhơn thuộc thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, có quy mô diện tích gần 86.000m2.