- Do điều kiện gia đình ở vùng quê hẻo lánh, nên việc đặt tên cho con không được chú trọng. Vì vậy khi được sinh ra, cha mẹ tôi đã đặt tên cho tôi không hay lắm tuy ý nghĩa không có gì xấu nhưng làm tôi mặc cảm rất nhiều khi đi học, đi làm... Xin hỏi tôi có thể xin thay đổi tên khác trong khai sinh được không? Thủ tục gồm những giấy tờ gì?( Nguyễn Văn Tý, Gò Dầu, Tây Ninh)