(VnMedia) – Do không để ý nên trước đây khi làm giấy khai sinh cho con, tôi đã đặt tên con tôi trùng với tên một người trong gia đình. Nay con tôi 6 tuổi, chuẩn bị vào học lớp. Nay tôi muốn nên tôi muốn đổi sang tên khác cho con tôi có được không? Thủ tục như thế nào?