- Chúng tôi là những công nhân đang lao động trong một doanh nghiệp cổ phần, hiện nay mới được ký hợp đồng lao động. Trong hợp đồng có ghi rõ thời hạn, số tiền công mà chúng tôi được hưởng nhưng lại không ghi rõ thời gian làm việc, mức phụ cấp, chế độ xã hội… Vừa qua, công ty yêu cầu làm thêm thời gian nhưng không nói rõ là sẻ được hưởng thêm phụ cấp làm thêm giờ. Như vậy, chúng tôi muốn yêu cầu công ty sửa đổi hợp đồng cụ thể hơn có được không? (Câu hỏi của một số bạn công nhân ở Bình Dương)