(ĐTCK-online) HOSE vừa có thông báo về việc thay đổi giá trị tài sản ròng từ ngày 27/8 đến ngày 3/9 của các quỹ Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4), Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) và Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1).