Ở các làng quê chỉ cần 50 nghìn cũng có thể nhờ thầy xem vận hạn cho một năm, nhưng ở các thành phố lớn thì khác...