Độ Honda PCX đang là trào lưu mới của các tay chơi xe tại Việt Nam.