Quá trình thầy giáo Nguyễn Tất Thành đến dạy học tại trường Dục Thanh (Phan Thiết) tuy ngắn ngủi nhưng có một dấu ấn quan trọng.