(VnMedia) - Được tung hô là tương lai của công nghệ USB nhưng thử nghiệm thực tế lại cho thấy USB 3.0 không phải là tất cả sự kỳ vọng của người dùng. Người dùng laptop cần chi tiền để phải nâng cấp phần cứng mới có thể tận dụng hết lợi ích của công nghệ này.