Ngày 9-11, Sở Tài nguyên-Môi trường và Sở Tài chính TPHCM đã tổ chức đánh giá quá trình thực hiện “Chương trình thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường trên địa bàn TP”