(VTC News) - Kiếm Thế quy tụ 12 (nhị thập) môn phái nổi danh trong Võ Lâm với những tuyệt kỹ võ công thượng thừa, cương nhu hòa hợp, thiên biến vạn hóa. Mỗi môn phái là một câu chuyện lịch sử rất riêng đi cùng những bí ẩn rất thú vị.