(SGGPO).- Ngày 28-5, Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM đã huy động các đội thanh tra xây dựng (TTXD) của 24 quận-huyện với khoảng 60 người chia làm 3 đoàn tập trung tại các điểm nóng xây dựng không phép là 3 xã Bình Hưng, Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh TPHCM) để kiểm tra, lập biên bản và xử lý các công trình vi phạm xây dựng.