Liam Payne tự nhận mình là ông bố của nhóm thông qua việc chăm sóc cho các thành viên khác.