(HNM) - Sáng 1-3, thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) TƯ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 46 - QĐ/TƯ ngày 1-11-2011 về "Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng" và Quy định số 47-QĐ/TƯ về "Những điều đảng viên không được làm". Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến và gần 500 cán bộ chủ chốt của các đảng ủy trực thuộc Thành ủy dự hội nghị.