(Dân trí)- Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, năm nay Thanh tra Bộ sẽ tiến hành thanh tra tại AGRIMECO để làm rõ việc sử dụng các nguồn vốn năm 2009-2010; đồng thời Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ tiến hành kiểm tra vốn đầu tư, và một số nội dung khác tại đây.