(VEN) - Là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh Kon Tum, TP.Kon Tum đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đã chủ động tạo sự thông thoáng trong thu hút đầu tư và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển. Phóng viên báo Kinh tế Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Thế - Chủ tịch UBND TP. Kon Tum.