(Chinhphu.vn) – Thanh niên cả nước sẽ triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện.