NDĐT- UBND tỉnh Hà Giang ngày 17-12 cho biết, Bộ trưởng LĐTB&XH đã có quyết định thành lập trường Cao đẳng Nghề tỉnh Hà Giang trên cơ sở trường Trung cấp nghề của tỉnh.