(DVT.vn) - Thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở toàn bộ gần 120.000 ha diện tích tự nhiên và hơn 230.000 nhân khẩu của huyện Ninh Hòa.