(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Trường Đại học Việt Bắc, trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.