Ban giám hiệu nhà trường nhận quyết định thành lập trường. KTNT - Sáng nay (3/6), trường Cao đẳng Nông lâm Bắc Giang đã long tổ chức lễ “Công bố Quyết định thành lập trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà truờng đã không ngừng vượt qua những khó khăn thử thách để vươn lên trong công tác đào tạo để không ngừng lớn mạnh, vươn lên, khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp trồng người.