(Chinhphu.vn) - Ngày 16/6, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 929/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học (ĐH) Công nghệ Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai.