TT - Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Tài nguyên và môi trường TP.HCM.