(VOV) - Sáng 2/7 tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tổ chức ra mắt Tổng công ty Xăng dầu Quân đội.