Thành lập 2 trường đại học ở Thái Bình và Phú Yên

DVT.vn - 

Thanh lap 2 truong dai hoc o Thai Binh va Phu Yen

(DVT.vn) - Thủ tướng đã đồng ý thành lập Đại học Xây dựng miền Trung tại Phú Yên và Đại học Thái Bình tại Thái Bình.

(DVT.vn) - Thủ tướng đã đồng ý thành lập Đại học Xây dựng miền Trung tại Phú Yên và Đại học Thái Bình tại Thái Bình.

Trường Đại học Xây dựng miền Trung được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Xây dựng số 3, trực thuộc Bộ xây dựng, trụ sở chính tại Phú Yên.

Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 là cơ sở công lập, đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng và các ngành kinh tế khác có trình độ bậc cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Đại học Xây dựng Miền Trung theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường Đại học Thái Bình trên cơ sở nâng cấp Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thái Bình, trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình.

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình được thành lập năm 2000. Các ngành đào tạo của trường gồm Công nghệ thông tin; Điện - Điện tử; Quản lý kinh tế; Kế toán - Kiểm toán; Chế biến nông sản - Thực phẩm; Công nghệ sinh học; Giao thông - Xây dựng; Cơ khí... với quy mô 3.000 - 3.500 học viên.

H.Nguyên

Theo chinhphu.vn

Tin mới