QĐND Online - Sáng 19-3, tại chùa Quán Thế Âm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ chính của Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2014. Đây là lễ hội văn hóa tâm linh mang nét sinh hoạt văn hóa tinh thần và cộng đồng dân tộc rộng lớn.