KTNT- Khoảng 1 giờ 40 ngày 24.2, trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), một cảnh sát giao thông, Công an Thanh Hóa đã bị tử nạn trong khi đang làm nhiệm vụ.