Cuộc chiến đấu anh hùng 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị đã đi vào lịch sử như những trang chói lọi nhất, oanh liệt nhất, những tháng ngày bi tráng "không thể nào quên" trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc....