Thanh Bùi cùng top 5 đội mình ca bài tiếng Anh Stand by Me.