Hưởng ứng Chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu và ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12), Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2009 với chủ đề "Tiếp cận phổ cập và quyền con người" đã bắt đầu diễn ra từ ngày 10/11 và sẽ kéo dài đến ngày 10/12 với nhiều hoạt động phong phú, rộng khắp tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.