VH- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 1-30.6.2011.