BizLIVE - Khu vực đồng Euro (Eurozone) ước tính thặng dư thương mại 17,1 tỷ Euro (23,3 tỷ USD) trong tháng 11/2013, tăng mạnh so với mức thặng dư 12,5 tỷ USD cùng kỳ năm 2012, cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) cho biết ngày hôm qua 15/1.