(VnMedia) - Ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa cũng như hơn chục ngàn giáo viên mầm non ngoài biên chế đang trông chờ vào “phán quyết” tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tháng 12 tới đây.