Ông Hùng một mình khoác ba lô lang thang đến những khu rừng ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để tìm dược liệu quí.