Adam Kirby đạt chỉ số IQ 141 và là thành viên trẻ nhất của câu lạc bộ những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới (Mensa) khi mới 2 tuổi.