Đó là khẳng định của ông Trần Xuân Lâm, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.