Sau ngày toàn thắng 30/4/1975 đến nay, Dinh Độc Lập là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Giờ đây, Dinh Độc Lập đang là điểm đến của nhiều du khách.