Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết, việc phân cấp thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được quy định như thế nào?