(ANTĐ) - Thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của các lực lượng chức năng được quy định cụ thể trong Nghị định 34/CP như sau.