(Chinhphu.vn) - Ông Trần Chí Viễn (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị được hướng dẫn về sự khác nhau giữa Nghị quyết và Quyết định, như định nghĩa, khái niệm, cơ quan nào được phép ban hành loại văn bản này và trong trường hợp nào?