PN - Trong thời gian thực hiện loạt bài này, chúng tôi từng được chứng kiến những cuộc tranh giành số má của các băng nhóm giang hồ hoạt động ở các huyện phía Tây Hà Nội. Theo “luật”, những tổn thất về người và của sẽ được những kẻ cầm đầu đàm phán để đi đến một thỏa thuận nào đó, tuyệt không được tiết lộ ra ngoài. Nếu lỡ bị phát hiện thì luôn có những “quân tốt” được “thí” ra chịu tội thay các đại ca. Giang hồ thời hiện đại, làm gì cũng vì tiền chứ không vì tình. Càng có “số”, những “hợp đồng” có giá trị lớn mới dễ về tay bọn chúng.