PNO - “Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa, Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần” (Huỳnh Mẫn Đạt) - hai câu thơ ca ngợi Nguyễn Trung Trực vẫn còn vang vọng tới hậu thế, đặc biệt trong dịp Lễ hội Nguyễn Trung Trực 2009 đang tổ chức tại TP Rạch Giá.