GiadinhNet - Cánh đàn ông thường dặn nhau là đã ăn vụng thì phải chùi mép cho sạch. Nhưng thật ra thì không ai chùi sạch tuyệt đối được. Các bà vợ vẫn láng máng nghi ngờ, chỉ có điều là họ không nói ra mà thôi.