GiadinhNet - Từ ngày 2 người ngủ chung giường, lúc nào chị Hà cũng canh cánh nỗi lo về sức khỏe của ông chủ.