Thảm bê tông nhựa nguội mặt đường Bạch Đằng, thị xã Bạc Liêu

InfoTV - 

GT: Thảm bê tông nhựa nguội mặt đường Bạch Đằng, thị xã Bạc Liêu

Thuộc D.A: Thảm bê tông nhựa nguội mặt đường Bạch Đằng, thị xã Bạc Liêu

Thuộc D.A: Thảm bê tông nhựa nguội mặt đường Bạch Đằng, thị xã Bạc Liêu

Nguồn vốn: hỗ trợ mục tiêu

Bên mời thầu: Ban QLDA CTGT Bạc Liêu

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 03/09/2008 đến 08 giờ 30 ngày 19/09/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Ban QLDA CTGT Bạc Liêu, đường Trần Huỳnh, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Điện thoại/Fax: (0781) 824061

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 19/09/2008

Tin mới